Rozliczając z nami PIT możesz przekazać 1% na cele statutowe.

Z A W I A D O M I E N I E

O Sprawozdawczym Walnym Zgromadzeniu Oddziału

PTSR Oddział Dolnośląski

Rada Oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Dolnośląski, działając w oparciu o Statut stowarzyszenia oraz obowiązujące przepisy związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…), zaprasza  na

Sprawozdawcze  Walne Zgromadzenie Oddziału,

które zwołuje  na dzień 25.09.2021 r. o godzinie  11.00 (sobota) – 1 termin,

a w przypadku zbyt małej frekwencji na dzień 25.09.2021 r. o godzinie  11.15 – 2 termin.

Walne Zgromadzenie Oddziału odbędzie się we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, które mieści się na terenie dawnej zajezdni tramwajowej we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65,  na tyle budynku Młodzieżowego Centrum Sportu (Skateparku).

Budynek Centrum wyposażony jest w windę  dla osób z niepełnosprawnościami.

Dojazd:

W związku z przebudową skrzyżowania Milenijna-Popowicka, od 8 maja br. nastąpiły zmiany w organizacji ruchu w obrębie ulic: Popowickiej, Milenijnej, Legnickiej oraz Wejherowskiej.

Prosimy o wzięcie tego pod uwagę przy planowaniu dojazdu na Walne.

Niedaleko Centrum znajduje się przystanek komunikacji miejskiej KWISKA.
Dojazd autobusami: 101, 102, 122, 128, 129  oraz tramwajami: 3, 10, 20, 31, 32, 33.

Parking:
Przed Centrum SEKTOR 3 znajduje się bezpłatny parking, do którego można dojechać wyłącznie od strony ul. Marcina Lutra (boczna ul. Wejherowskiej).

Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia Oddziału przewidziany jest wykład dr n. med. Ewy Gruszki  (miejsce j.w.).

Serdecznie zapraszamy                                                 Rada Oddziału PTSR Oddział Dolnośląski

Uwaga: Przypominamy Uczestnikom o obowiązku zakrywania nosa i ust poprzez założenie maseczek ochronnych.

  PORZĄDEK OBRAD 

  Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Oddziału

  PTSR Oddział Dolnośląski we Wrocławiu, 

  w dniu 25 września 2021 roku (sobota).

 1. Otwarcie  Walnego Zgromadzenia Oddziału PTSR Oddział Dolnośląski.
 • Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Oddziału.
 • Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Oddziału.
 • Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Oddziału.
 • Wybór komisji regulaminowych:  mandatowej, skrutacyjnej i wnioskowej.
 • Sprawozdanie komisji mandatowej w sprawie prawomocności Walnego Zgromadzenia Oddziału PTSR Oddział Dolnośląski.
 • Sprawozdanie Rady Oddziału z działalności merytorycznej i finansowej stowarzyszenia w 2020 r.
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2020.
 • Dyskusja nad działalnością Oddziału w 2020 roku.
 1. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia
 2. Sprawozdania merytorycznego za 2020 r.
 3. Sprawozdania finansowego za 2020 r.
 1. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie
 2. udzielenia absolutorium Radzie Oddziału
 3. udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej.
 1. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie:
 2.  przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego za rok 2020
 3. przeznaczenia wpływów z 1% .
 1. Wybory Delegatów Oddziału na Walne Zgromadzenie PTSR
 2. Ustalenie liczby Delegatów Oddziału na Walne Zgromadzenie PTSR
 3. Wybory Delegatów Oddziału na Walne Zgromadzenie PTSR
 1. Dyskusja nad sprawami bieżącymi, wolne wnioski.
 1. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej w sprawie wyników wyborów Delegatów
 1. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
 1. Zamknięcie obrad.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress