Rozliczając z nami PIT możesz przekazać 1% na cele statutowe.

CENTRUM-Warsztaty Rozwojowe

W ramach Centrum  Pomocy i Wsparcia dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane działają Warsztaty Rozwojowe, prowadzone przez psycholog Teresą Zielińską.

Terminy zajęć na drugie półrocze:

25.08.2018

15.09.2018

13.10.2018

24.11.2018

Zajęcia odbywają się w godz. 10-14

 

Zajęcia z Warsztatów Rozwojowych odbywają się w ramach realizacji zadania publicznego pn.: „Centrum Edukacji Zdrowotnej i Wsparcia Dla Chorych Na Stwardnienie Rozsiane” zgodnie z umową nr D/WZD/1862/13/2017 zawartą między Gminą Wrocław a Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego Oddział Dolnośląski, i są współfinansowane ze środków finansowych otrzymanych przez PTSR Oddział Dolnośląski od Gminy Wrocław.