Rozliczając z nami PIT możesz przekazać 1% na cele statutowe.

Walne Zebranie Członków Oddziału 2018