Rozliczając z nami PIT możesz przekazać 1% na cele statutowe.

CENTRUM-Poradnictwo Socjalno-Bytowe

W ramach Centrum Edukacji Zdrowotnej i Wsparcia od tego roku rozpoczął działalność Punkt Poradnictwa Socjalno-Bytowego prowadzonego przez Pana Jacka Gurbierza.
Terminy konsultacji będą ustalane i podawane na bieżąco, zgodnie z możliwościami czasowymi prowadzącego :

12.06.2018 r godz. 11.00-14.00

 

Zgodnie z umową nr D/WZD/2043/6/2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego zawartą w dn. 26.02.2018r między Gminą Wrocław a Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego o/Dolnośląski, realizowanego w okresie od 26.02.2018 do 31.12.2018 r.