Rozliczając z nami PIT możesz przekazać 1% na cele statutowe.

Psycholog/Psychoterapeuta

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Dolnośląski – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego  zrzeszającą osoby chore na stwardnienie rozsiane (SM) oraz ich rodziny i przyjaciół.  Sami chorzy działamy na rzecz osób chorych już ponad 25 lat.
Walczymy z ograniczeniami administracyjnymi w dostępie chorych do leczenia i rehabilitacji. Organizujemy działalność środowiskową, w tym spotkania informacyjne o sposobach leczenia SM oraz imprezy integracyjne.

Naszą misją jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym oraz zapewnienie dostępu do leczenia i rehabilitacji tak, aby mogli stać się pełnowartościowymi członkami społeczeństwa i prowadzić godne życie.

W związku z realizowanym zadaniem publicznym: „RAP-B 2017-19 – Rehabilitant Asystent Psycholog – Biofeedback. Kompleksowe wsparcie domowe w przewlekłym SM”, współfinansowanym ze środków PFRON,

poszukujemy osób chętnych do współpracy na umowę-zlecenie jako:

PSYCHOLOG / PSYCHOTERAPEUTA

Pożądane kwalifikacje:  mgr psychologii, praktyka z osobami chorymi na SM lub chorymi z innymi schorzeniami neurologicznymi, chorymi przewlekle.

Zakres zadań: Cykliczne wizyty domowe psychologa / psychoterapeuty  u danej osoby niepełnosprawnej  długotrwale, przewlekle chorej na SM, dwie godziny comiesięcznie lub w innym układzie wg potrzeb beneficjenta.
Wsparcie osoby niepełnosprawnej w problemach związanych z postępem choroby, funkcjonowaniem w rodzinie i najbliższym otoczeniu. Wsparcie udzielone będzie osobie niepełnosprawnej w jej własnym miejscu zamieszkania, własnym środowisku, we własnym domu.

Teren działania: Wrocław i okolice

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: kom. 699 962 468 (Dobrosława Kaczmarska)