Rozliczając z nami PIT możesz przekazać 1% na cele statutowe.

Projekty realizowane w 2017 r.

Rada Oddziału dolnośląskiego PTSR informuje, że organizowane przez nas w roku 2017 spotkania, akcje pomocy chorym odbywają się na mocy następujących programów:

1. „ Kulturalny Wrocław bez barier” program ze środków PFRON przydzielanych przez MOPS Wrocław

2. „ Aktywni w SM” program współfinansowany przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego

3. „ Strzała będzie latać 2” program współfinansowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego

http://ptsr.wroclaw.pl/strzala-bedzie-latac-2/

4. Centrum Edukacji Zdrowotnej i Wsparcia dla Chorych na SM-program współfinansowany przez Gminę Wrocław.

5. Kompleksowe wsparcie domowe w przewlekłym SM-program realizowany przy współpracy z PFRON.

Informujemy, że na mocy zawartych umów jesteśmy zobowiązani do promocji programów wydając ulotki, plakaty informacyjne, promocję w mediach, filmy i informację na naszych stronach internetowych. Mając powyższe na uwadze informujemy, że warunkiem uczestnictwa w w/w programach jest podpisanie zgody na udzielanie wizerunku. Osoby zgłaszające się do Centrum Edukacji Zdrowotnej i Wsparcia dla Chorych na SM o pomoc uzyskają ją bez podpisania zgody oraz osoby biorące udział w programie kompleksowego wsparcia domowego w przewlekłym SM uzyskają pomoc rehabilitanta, psychologa, asystenta bez obowiązku udzielania zgody.

Ryszard Kuczyński