Rozliczając z nami PIT możesz przekazać 1% na cele statutowe.

CENTRUM-Konsultacje psychologiczne

W ramach Centrum  Pomocy i Wsparcia dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane prowadzone są konsultacje psychologiczne z psycholog Teresą Zielińską.

Terminy konsultacji (drugie półrocze):

21.08.2018

28.08.2018

11.09.2018

25.09.2018

02.10.2018

16.10.2018

13.11.2018

27.11.2018

04.12.2018

Konsultacje odbywają się w godz. 15-18

Zgodnie z umową nr D/WZD/2043/6/2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego zawartą w dn. 26.02.2018r między Gminą Wrocław a Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego o/Dolnośląski, realizowanego w okresie od 26.02.2018 do 31.12.2018 r.