Rozliczając z nami PIT możesz przekazać 1% na cele statutowe.

Kompleksowe wsparcie domowe w przewlekłym SM

                                

Kompleksowe wsparcie domowe w przewlekłym SM przy współpracy z PFRON

Informujemy, że nasz oddział zawarł Umowę nr ZZO/000180/15/D
o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pomiędzy:
Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 13
a
1. Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego – Oddział Wielkopolska z siedzibą w 61-841 Poznań, ul. Pl. Kolegiacki 12a
2. Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego Oddział Dolnośląski z siedzibą w 54-130 Wrocław, ul. Szybowcowa 23
3. Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą w 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Kosynierów Gdyńskich 81
Przedmiotem umowy jest zlecenie przez PFRON realizacji projektu dotyczącego kierunku pomocy w zwiększeniu samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego następujące zadania:
1) świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.
2) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
3) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną.
4) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.
Program będzie realizowany pod nazwą „RAP-B 2017/19 – Rehabilitant Asystent Psycholog – Biofeedback.
Czas trwania projektu od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2019 r.,
Na mocy projektu PTSR O/Dolnośląski uzyskał 235 418,80 zł dofinansowania na realizację programu.
Kompleksowe wsparcie domowe w przewlekłym SM ze środków PFRON.

Opracował Ryszard Kuczyński