Rozliczając z nami PIT możesz przekazać 1% na cele statutowe.

CENTRUM-Choreoterapia

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Dolnośląski
Zaprasza chorych na SM, ich rodziny i przyjaciół, na zajęcia z choreoterapii.

Zajęcia z choreoterapii odbywają się w niedziele, w godz. 15.15-18.00 w sali Klubu Creator Strefa Spotkań, przy ul. Szybowcowej 23 we Wrocławiu.

Opłata za jedną lekcję to 10 zł, płatne na konto nr:

58 1090 2503 0000 0001 3556 6406

 

Terminy zajęć na drugie półrocze:

26.08.2018,
02.09.2018,
09.09.2018,
16.09.2018,
23.09.2018
30.09.2018
14.10.2018
21.10.2018
28.10.2018
04.11.2018
11.11.2018

                       Zgodnie z umową nr D/WZD/2043/6/2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego zawartą w dn. 26.02.2018r między Gminą Wrocław a Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego o/Dolnośląski, realizowanego w okresie od 26.02.2018 do 31.12.2018 r.

 

                                                                  www.wroclaw.pl