Rozliczając z nami PIT możesz przekazać 1% na cele statutowe.

CENTRUM-Punkt informacyjny

Biuro Centrum Pomocy i Wsparcia dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane jest czynne w każdy wtorek miesiąca w godz. 14.00 – 18.00

Terminy pracy Centrum na drugie półrocze:

GRAFIK Centrum-<< kliknij

 

Zgodnie z umową nr D/WZD/2043/6/2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego zawartą w dn. 26.02.2018r między Gminą Wrocław a Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego o/Dolnośląski, realizowanego w okresie od 26.02.2018 do 31.12.2018 r.