CENTRUM-Punkt informacyjny

Biuro Centrum Pomocy i Wsparcia dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane jest czynne w następujących terminach:

Listopad

2.11.2017 r. w godz. 15-18

9.11.2017 r. w godz. 11-14

16.11.2017 r. w godz. 15-18

23.11.2017 r. w godz. 11-14

30.11.2017 r. w godz. 15-18

Grudzień

7.12.2017 r. w godz. 15-18

14.12.2017 r. w godz. 11-14

21.12.2017 r. w godz. 15-18

28.12.217 r. w godz. 11-14

Poniżej przedstawiono wszystkie terminy obowiązujące w 2017 roku

 

Zgodnie z umową nr D/WZD/1862/13/2017  o wsparcie realizacji zadania publicznego  pod nazwą „CENTRUM  EDUKACJI ZDROWOTNEJ I WSPARCIA DLA CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE”  zawartą  między Gminą Wrocław a PTSR Oddział Dolnośląski