Rozliczając z nami PIT możesz przekazać 1% na cele statutowe.

Centrum Edukacji Zdrowotnej i Wsparcia

Centrum Edukacji Zdrowotnej i Wsparcia Dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane

powstało z inicjatywy Ryszarda Kuczyńskiego, przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Wrocławia w kwocie 27 320 zł przyznanej na realizację zadania mającego na celu działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem.
Centrum to:
– wsparcie psychologiczne dla chorych i ich rodzin.
– grupa wsparcia-zajęcia prowadzi psycholog.
– informacje o zasiłkach, dofinansowaniach w ramach MOPS.
– informacje o zasiłkach i rentach inwalidzkich wypłacanych przez ZUS oraz pomoc w rozwiązywaniu spraw trudnych..
– pomoc w doborze i uzyskaniu dofinansowani do specjalistycznego sprzętu dla osób niepełnosprawnych takich jak wózki inwalidzkie, schodołazy, podnośniki itd.
– informacje o dostępnych metodach leczenia i rehabilitacji.
Działalność Centrum jest możliwa dzięki nawiązanej współpracy przez PTSR O/Dolnośląski z ZUS, MOPS, NFZ.
Autorami wniosku są Ryszard Kuczyński i Dobrosłwa Kaczmarska.
W realizacji zadania publicznego ze strony PTSR O/Dolnośląski uczestniczą:
Jolanta Łopyta
Dobrosława Kaczmarska
Ryszard Kuczyński
Piotr Sterc
Paweł Olejnik.