Rozliczając z nami PIT możesz przekazać 1% na cele statutowe.

Asystent/Opiekun osoby niepełnosprawnej

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Dolnośląski – jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego  zrzeszającą osoby chore na stwardnienie rozsiane (SM) oraz ich rodziny i przyjaciół.  Sami chorzy działamy na rzecz osób chorych już ponad 25 lat.
Walczymy z ograniczeniami administracyjnymi w dostępie chorych do leczenia i rehabilitacji. Organizujemy działalność środowiskową, w tym spotkania informacyjne o sposobach leczenia SM oraz imprezy integracyjne.

Naszą misją jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym oraz zapewnienie dostępu do leczenia i rehabilitacji tak, aby mogli stać się pełnowartościowymi członkami społeczeństwa i prowadzić godne życie.

W związku z realizowanym zadaniem publicznym: „RAP-B 2017-19 – Rehabilitant Asystent Psycholog – Biofeedback. Kompleksowe wsparcie domowe w przewlekłym SM”, współfinansowanym ze środków PFRON,

poszukujemy osób chętnych do współpracy na umowę-zlecenie jako:

ASYSTENT / OPIEKUN OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Pożądane kwalifikacje:  Osoby z ukończeniem np. Policealnego Medycznego Studium lub podobnej szkoły minimum średniej lub kurs zawodowy, specjalność w zawodzie tj.:  asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka osoby niepełnosprawnej,  opiekunka środowiskowa, społeczna lub medyczna,  pracownik socjalny,  pielęgniarka.
Podobna praktyka zawodowa lub wolontariat – jako doświadczenie w pracy z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi – to dodatkowy atut.

Zakres zadań: Cykliczne wizyty domowe Asystenta u osoby niepełnosprawnej przewlekle chorej na SM, jeden raz w tygodniu średnio ok. 3 godzin lub w innym układzie wg potrzeb beneficjenta.
Asystent/Opiekun ON będzie pomagał wykonywać codzienne czynności tj. prowadzenie gospodarstwa domowego, higiena osobista, ubieranie, dotrzymanie towarzystwa, pomoc i asekuracja w ćwiczeniach, wyjście do lekarza, spacer. Wsparcie udzielone będzie osobie niepełnosprawnej w jej własnym miejscu zamieszkania, własnym środowisku, we własnym domu.

Teren działania: Wrocław i okolice

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: kom. 699 962 468 (Dobrosława Kaczmarska)