Rozliczając z nami PIT możesz przekazać 1% na cele statutowe.

AKTYWNI NA 100%

Podczas IV Dolnośląskiego Kongresu Obywatelskiego w Krzyżowej, który odbył się 4 października 2018, PTSR O/Dolnośląski został wyróżniony w ramach konkursu „Aktywni na 100%”. Wyróżnienia otrzymało 100 lokalnych organizacji z Dolnego Śląska działających aktywnie na rzecz swoich społeczności z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Wyróżnienie wręczył nam Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Cezary Przybylski.