Rozliczając z nami PIT możesz przekazać 1% na cele statutowe.

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Oddziału

Rada Oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Dolnośląski zaprasza  na

 

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Oddziału,

 

które zwołuje, działając w oparciu o § 29 statutu stowarzyszenia:

– na dzień 23.06.2018 r. o godzinie  10.00   (1 termin), a w przypadku zbyt małej frekwencji:

– na dzień 23.06.2018 r. o godzinie  10.15  (2 termin).

Zebranie odbędzie się w Klubie  „Creator”  przy ul. Szybowcowej 23 we Wrocławiu.

Porządek obrad  Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Oddziału

PTSR Oddział Dolnośląski we Wrocławiu,  w dniu 23 czerwca 2018  roku.

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Oddziału PTSR Oddział Dolnośląski.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Oddziału PTSR Oddział Dolnośląski.
 3. Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia Oddziału PTSR Oddział Dolnośląski
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Oddziału PTSR Oddział Dolnośląski.
 5. Wybór komisji regulaminowych
 6. Sprawozdanie komisji mandatowej w sprawie prawomocności Walnego Zgromadzenia Oddziału.
 7. Omówienie przez Radę Oddziału działalności merytorycznej i finansowej stowarzyszenia za rok 2017.
 8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego za rok 2017 (uchwała Walnego Zebrania).
 9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2017 (uchwała Walnego Zebrania).
 10. Dyskusja nad sprawami bieżącymi, wolne wnioski.
 11. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
 12. Zamknięcie obrad.

 

Po zebraniu, około godz. 12.00 do 14.00, zapraszamy chętnych do aktywnego udziału w turnieju gry w kręgle.

Turniej gry w kręgle będzie realizowany zgodnie z umową o wsparcie zadania publicznego pod nazwą „Kula będzie hulać 2018” zawartą między Zarządem Województwa Dolnośląskiego a PTSR Oddział Dolnośląski.

Koszt udziału w turnieju 10 zł od osoby.
Wpłaty proszę kierować na konto bankowe PTSR Oddział Dolnośląski nr 54 1090 1522 0000 0001 3626 8761 z dopiskiem  „Kręgle -23.06.2018”.

 

Z poważaniem

Rada Oddziału PTSR Oddział Dolnośląski

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress